Vorige slide | Volgende slide

Marie Antoinette. De publieke opinie in Frankrijk vond dat de koningin vooral de oostenrijkse belangen diende. De zg. Halssnoeraffaire deed haar populariteit ook geen goed: wegens de financiele crisis zag Marie Antoinette af van de aankoop van een kostbaar halssnoer waarop zij haar zinnen had gezet. Gravin Lamotte, een avonturierster aan het hof fluisterde kardinaal De Rohan van Straatsburg in om het sierraad voor de konigin te kopen om bij haar in de gunst te komen. De goedgelovige kardinaal ging op haar voorstel in en sprak s nachts met de koningin af in een bosje bij Versailles. De vrouw aan wie hij in het donker het halssnoer overhandigde was echter niet de koningin maar een prostiuee, die het sierraad vervolgens gravin Lamotte ter hand stelde. Omdat de kardinaal uiteindelijk zijn aankoop niet kon betalen wendde de juwelier zich tot het hof. Dat leidde tot een schandaal. In september sprak een rechtbank de inmiddels ingesloten kardinaal vrij en werd Lamotte gebrandmerkt met de Franse lelie. De konigin had dus nergens schuld aan maar het volk echter hield aan de affaire het idee over dat de gewone man opdraaide voor de verspillingen aan het Hof.

Let op!
Ten behoeve van een kortere downloadtijd is de werkelijke kwaliteit beter dan hier afgebeeld.

Diapresentatie index